Pressmeddelanden

2019

Kinnevik: Extra bolagsstämma 2019
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019
Kinnevik utnämner Erika Söderberg Johnson till finansdirektör
Ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik slutför accelererad bookbuild av aktier i Zalando
Kinnevik inleder accelererad bookbuild av aktier i Zalando
Kinnevik deltar med 50 MUSD i Babylons finansieringsrunda
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019
Kinnevik köper aktier i Livongo
Kinnevik drar tillbaka sitt erbjudande av aktier i Millicom
Kinnevik: Årsstämma 2019
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
Kinnevik: Bokslutskommuniké 2018

2018

Ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Ägarförändringar i Kinnevik
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018
Kinnevik: Valberedning inför årsstämman 2019
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018
Kinnevik: Extra bolagsstämma 2018
Förändring i antalet A-aktier, B-aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma
Ökat antal aktier och röster i Kinnevik
Kinnevik: Årsstämma 2018
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
Kinneviks valberednings föreslagna styrelsesammansättning
Kinnevik noterar pressmeddelandet från MTG
Verdere utfärdar optioner till Kinneviks vd
Kinnevik: Bokslutskommuniké 2017

2017

Dame Amelia Fawcett föreslås som ny styrelseordförande i Kinnevik
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017
Kinnevik: Valberedning inför årsstämman 2018
Henrik Poulsen utsedd till vice styrelseordförande i Kinnevik
Anders Borg avgår ur Kinneviks styrelse
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017
Georgi Ganev utsedd till verkställande direktör för Kinnevik
Kinnevik: Årsstämma 2017
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017
Kinnevik förvärvar 18,5% av Com Hem
Kinnevik: Kallelse till årsstämma
Kinnevik: Valberedningens föreslagna styrelse