Ny kreditfacilitet i Kinnevik

22 dec 2011, 11:47

Investment AB Kinnevik meddelade idag att bolaget har slutit avtal om en ny treårig kreditfacilitet med inbyggd möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Faciliteten om 5.300 Mkr som arrangeras på egen hand är av revolverande karaktär och tillhandahålls av en grupp bestående av sex banker - DnB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Bank AB (publ), Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som Mandated Lead Arrangers och Crédit Agricole Corporate and Investment Bank och Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som Arrangers. Agentfunktionen för facilitet och säkerheter hanteras av Nordea Bank AB (publ).

Den nya faciliteten är säkerställd med noterade aktier men utan finansiella covenanter. Den kommer att ersätta samtliga bilaterala kreditfaciliteter om 4.950 Mkr som idag säkerställs av noterade aktier när den träder i kraft i början av januari 2012.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef+46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: papper och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.