Kinnevik deltar i Transcoms nyemission

21 dec 2011, 15:13

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") tillkännagav idag att bolaget har tecknat 33,7% i Transcoms nyemission varav 22,3% med företrädes­rätt och 11,4% utöver detta, i enlighet med tidigare utställd garanti.

Totalt uppgår teckningslikviden till 169.7 Mkr. För mer information hänvisas till Transcoms hemsida www.transcom.com.

Efter nyemissionen kommer Kinnevik att äga 33,0% av kapitalet och 39,7% av rösterna i Transcom.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef+46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: papper och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.