Kinnevik: Delårsrapport 2007 1 januari - 30 juni

26 jul 2007, 8:00
Finansiell utveckling andra kvartalet
 • Marknadsvärdet på koncernens aktier i Noterade Kärninnehav ökade med 7% och uppgick per 30 juni till 44.767 Mkr.
 • Försäljningen av Invik gav ett resultat om 251 Mkr i kvartalet.
 • Korsnäs intäkter ökade med 9% till 2.001 Mkr (1.835 Mkr proforma inklusive Frövi).
 • Rörelseresultatet för Korsnäs ökade till 274 Mkr (241 Mkr proforma).
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 2.037 (1.462) Mkr och rörelseresultatet var 262 (163) Mkr.
 • Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till 3.123 (-3.661) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 11,83 (-13,85) kronor.
 •  
  Finansiell utveckling första halvåret
 • Marknadsvärdet på koncernens aktier i Noterade Kärninnehav ökade med 24% till 44.767 Mkr.
 • Korsnäs intäkter ökade med 9% till 3.929 Mkr (3.606 Mkr proforma inklusive Frövi).
 • Rörelseresultatet för Korsnäs ökade till 507 Mkr (480 Mkr proforma).
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 3.994 (2.707) Mkr och rörelseresultatet var 552 (303) Mkr.
 • Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till 9.230 (3.692) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 34,96 (14,03) kronor.
 •  
  Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: