Kinnevik: Konkurrensverket godkänner Korsnäs försäljning till Sveaskog

7 aug 2002, 8:00
Konkurrensverket har idag godkänt Korsnäs försäljning till Sveaskog av c:a 200 000 ha mark samt sågverksrörelsen. Försäljningen kommer att slutföras enligt plan och tillträde beräknas ske i slutet av augusti.
 
Stockholm den 7 augusti 2002
 
INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK
 
 
För ytterligare information:       
Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik, 08-562 000 00