Invik: Pressmeddelande

22 aug 2002, 8:00
Styrelsen i Invik & Co. AB har idag beslutat att utse Johan Björkman till styrelseordförande.
 
 
Stockholm den 22 augusti 2002