Kinneviks försäljning av skog och sågverk till Sveaskog genomförd

27 aug 2002, 8:00
I enlighet med den pressinformation som lämnades den 19 juni 2002 har försäljningen av c:a 200 000 ha skogsmark av Korsnäs skogar samt sågverksrörelsen (Kastets sågverk) inom Korsnäs avslutats.
 
Kontant köpeskilling om ca 2000 MSEK har erlagts. Reavinst om c:a 750 MSEK är i linje med tidigare lämnad information.
Uppgörelsen innefattar även råvaruavtal mellan Korsnäs och Sveaskog.
 
 
Stockholm den 27 augusti 2002
 
INDUSTRIFÖRVALTNINGS AB KINNEVIK
 
 
För ytterligare information:       
Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik, 08-562 000 00