Information om behandling av personuppgifter och användning av cookies

Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) månar om din integritet och följer lämplig dataskyddslagstiftningen1. Vi vill därför informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och vår användning av cookies.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

När du surfar på vår webbplats och tar direktkontakt med Kinnevik eller på annat sätt lämnar personuppgifter till oss, samlar vi in och behandlar dessa personuppgifter. Personuppgifterna som behandlas består av kontaktuppgifter som du lämnat till oss i samband med en prenumeration på pressmeddelanden och/eller finansiella rapporter samt annan information samt teknisk information om ditt besök på vår webbplats som samlas in via vår användning och ditt godkännande av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy.

 

För att prenumerera på pressmeddelanden och/eller finansiella rapporter behöver du lämna din e-postadress till oss. Kinnevik använder inte din e-postadress för andra ändamål än att skicka pressmeddelanden och finansiella rapporter som du valt att prenumerera på.

Laglig grund

Vi behandlar dina kontaktuppgifter med stöd av Kinneviks berättigade intresse att leverera pressmeddelanden och/eller finansiella rapporter samt annan information till dig baserat på din begäran om en prenumeration samt teknisk information om ditt besök på vår webbplats med stöd av Kinneviks berättigade intresse av att förbättra Kinneviks webbplats.

 

Vi behandlar endast dina personuppgifter för det ändamål som vi samlat in uppgifterna för, dvs. att tillhandahålla pressmeddelanden och/eller finansiella rapporter samt annan information samt förbättra Kinneviks webbplats. Om vi skulle behöva behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att informera dig om detta ändamål respektive inhämta ditt samtycke i förväg. 

Utlämnande av Dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra bolag inom Kinnevikkoncernen och kan komma att delas med tredje part om det krävs enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Lagringsperiod

Personuppgifter kopplade till ditt besök på vår webbplats lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, dvs. för att förbättra Kinneviks webbplats, eller så länge som vi måste lagra uppgifterna enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med Kinneviks gallringsrutin. Vi sparar dina kontaktuppgifter under den tid du prenumererar på pressmeddelanden och/eller finansiella rapporter. Därefter raderar vi uppgiften. 

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, analysera besöksmönster samt förbättra webbplatsens funktionalitet och användarens upplevelse av webbplatsen. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

De uppgifter som samlas in via cookies på våra webbplatser används endast för våra egna ändamål enligt ovan, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies raderas antingen automatiskt när du stänger din webbläsare (så kallade ”session-cookies”) eller lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

 

De cookies som används på våra webbplatser beskrivs nedan. 

NamnTyp av cookie och funktionSyfteLagringstid
_ga , _gid, _gat 
(gäller alla som startar
på _ga, dvs: _ga*)
=Google Analytics
SessionDessa cookies används för att samla in information om hur besökarna använder vår webbplats. Vi använder informationen för att kunna vidareutveckla och förbättra oss. Informationen samlas in i anonym form. Det som lagras är information om besöksantal, var besökaren kommer ifrån och vilka sidor som besökts.2 år
cookieAgree
= cookie bar
 PermanentAnvänds för att gömma texten för de besökare som redan stängt den. 
BIGipServer~Kinnevik~
www.kinnevik.com_HTTP_Pool
= Load balancer
 SessionAnvänds för att besökaren ska stanna kvar på samma server.Tills sessionen är slut
 JSESSIONID från nr-data.net SessionEtt driftsövervakningssystem som Episerver använder som heter New Relic. Systemet används för att hålla koll på att siten fungerar bra ur ett tekniskt perspektiv.Tills sessionen är slut
 ASP.NET_Sessionid Session Ger besökaren ett sessionsid.Tills sessionen är slut

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

 

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Youtube och Instagram. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda cookies på vår webbplats. Kinnevik har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevanta leverantörers webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem. 

Dina rättigheter

Kinnevik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, exklusive behandling i förhållande till inbäddat innehåll och delningsverktyg som beskrivs ovan. Du har följande rättigheter gentemot oss:

·        Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om behandlingen av dina personuppgifter.

·        Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

·        Rätt till radering – en rätt att få personuppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

·        Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Kinneviks tillgång till uppgifterna begränsad.

·        Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt att klaga till Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss: 

Personuppgiftsansvarig Kinnevik
Kinnevik AB
P.O. Box 2094 
SE-103 13 Stockholm
Email: pua@kinnevik.com

 

1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.