Höjdpunkter i tredje kvartalet 2020

Till rapporten

"I en tid när Covid-19 fortsätter att ha en stor och allvarlig påverkan på ett växande antal människor och länder ser vi ett fortsatt starkt momentum i våra digitala bolag under det tredje kvartalet. Utöver en god operativ utveckling i många av våra bolag har globala aktiemarknader också i allt högre grad omfördelat kapital till teknikbolag, vilket resulterat i en betydande multipelexpansion som stöttat utvecklingen av vårt substansvärde."

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Nyckeltal

Per 30 september 2020

107,9 Mdkr
SUBSTANSVÄRDE
+23%
SUBSTANSVÄRDE Q/Q
+85%
TOTALAVKASTNING 1 ÅR

Telefonkonferens kl. 10.00 CET

Till audiocast


Telefonnummer

UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod
64229483#