Höjdpunkter i första kvartalet 2020

Till rapporten

"Vi är imponerade av alla våra bolags förmåga och flexibilitet när det gäller att möta denna nya verklighet. Vi stöttar dem genom att se till att de vid sidan av kortsiktiga åtgärder för att sänka kostnader och säkerställa sina finansiella positioner, även behåller fokus på långsiktigt värdeskapande."

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Nyckeltal

Per 31 mars 2020

64,9 Mdkr
SUBSTANSVÄRDE
(11)%
SUBSTANSVÄRDE Q/Q
(10)%
TOTALAVKASTNING 1 ÅR

Telefonkonferens kl. 10.00 CET

Till audiocast


Telefonnummer

UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod
73624137#