Höjdpunkter i tredje kvartalet 2019

Till rapporten
”Under det tredje kvartalet tog Kinnevik viktiga steg i linje med vår strategiska riktning och vi gjorde betydande investeringar i vår hälsovårdsportfölj. Jag ser fram emot Kinneviks nästa kapitel”
Georgi Ganev, Kinneviks vd

Nyckeltal

Per 30 september 2018

92,0 Mdkr
SUBSTANSVÄRDE
+3%
SUBSTANSVÄRDE KV/KV
(3)%
TOTALAVKASTNING 1 ÅR

Telefonkonferens kl. 10.00 CEST

Till audiocast


Telefonnummer

UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod
77215761#