Höjdpunkter i första kvartalet 2019

Till rapporten
"Det första kvartalet av 2019 har karakteriserats av en stark återhämtning i Kinneviks substansvärde"
Georgi Ganev, Kinneviks vd

Nyckeltal

Per 31 mars 2019

84,3 Mdkr
Substansvärde
20%
Substansvärde Kv/Kv
-13%
Totalavkastning 1 år