Höjdpunkter i fjärde kvartalet och helåret 2019

Till rapporten
"2019 karaktäriserades av en stark utveckling i våra stora noterade bolag och hög aktivitet i portföljen med investeringar i spännande nya och befintliga tillväxtbolag"
Georgi Ganev, Kinneviks vd

Nyckeltal

Per 31 december 2018

73,3 Mdkr
SUBSTANSVÄRDE
(1)%
SUBSTANSVÄRDE Q/Q
40%
TOTALAVKASTNING 1 ÅR

Telefonkonferens kl. 10.00 CET

Till audiocast


Telefonnummer

UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod
83196960#