Tredje kvartalet 2018

Till Rapport
"I början på 2018 meddelade vi intentionen att öka aktiviteten i vår onoterade portfölj. Och enbart under det tredje kvartalet har vi adderat sex nya företag"
Georgi Ganev, Kinneviks vd

Nyckeltal

Per 30 September 2018

78,8 Mdkr
SUBSTANSVÄRDE
-18%
SUBSTANSVÄRDE KV/KV
10%
TOTALAVKASTNING 1 ÅR