Höjdpunkter i första kvartalet 2018

Till rapporten
”Jag är övertygad om att vi har en bra plattform från vilken vi kan fortsätta driva Kinneviks strategi och skapa långsiktigt aktieägarvärde”
Georgi Ganev, Kinneviks vd

Nyckeltal

Per 31 mars 2018

93,3 Mdkr
Substansvärde
+3%
Substansvärde Kv/Kv
30%
Totalavkastning 1 år