HÖJDPUNKTER I FJÄRDE KVARTALET 2018

Till Rapport
"Vi har bland annat genomfört en strategiskt viktig sammanslagning mellan Tele2 och ComHem, genomfört tio nya investeringar, varav fyra i norden, och vi har stärkt vårt team med nya talanger"
Georgi Ganev, Kinneviks vd

Nyckeltal

per 31 december

70,5 Mdkr
SUBSTANSVÄRDE
-10%
SUBSTANSVÄRDE KV/KV
-16%
TOTALAVKASTNING 1 ÅR