Höjdpunkter i andra kvartalet 2018

Till rapporten
”Vårt aktiva ägandeskap, våra välpresterande stora företag och våra nya investeringar har alla hjälp till att driva Kinneviks substansvärde det här kvartalet”
Georgi Ganev, Kinneviks vd

Nyckeltal

Per 30 juni 2018

96,4 Mdkr
SUBSTANSVÄRDE
+3%
SUBSTANSVÄRDE KV/KV
21%
TOTALAVKASTNING 1 ÅR