Höjdpunkter i fjärde kvartalet 2020

Ladda ner rapporten

"2020 var ett år som inte liknar något annat vi har upplevt. Trots de positiva nyheterna kring utrullningen av vaccin fortsätter Covid-19 att ha en förödande inverkan på människors liv och på ekonomier över hela världen. För Kinnevik har det på många sätt varit ett år av prövningar men också ett av de mest framgångsrika någonsin."

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Ladda ner rapporten

Nyckeltal

Per 31 december 2020

111,7 Mdkr
SUBSTANSVÄRDE
+4%
SUBSTANSVÄRDE Q/Q
+85%
TOTALAVKASTNING 1 ÅR

Telefonkonferens kl. 10.00 CET

Till audiocast


Telefonnummer

UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod
69100644#