Rapporter och presentationer

2019

2018

2017

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q1

2016

Årsredovisning

2015

Årsredovisning

2014

Årsredovisning

2013

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q1

2012

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q1

2011

Årsredovisning

Bokslutskommuniké

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q1