Reach for Change

Reach for Change är en ideell organisation som grundades av Kinnevik med målet att förbättra barns liv genom sociala innovationer.

Kärnan är ett treårigt inkubatorprogram för sociala entreprenörer som är i ett tidigt skede i sin utveckling. För att hjälpa entreprenörerna att utveckla och skala sin verksamhet erbjuds strategisk utveckling, rådgivning, teknisk utbildning, mentorskap, utbyte med andra entreprenörer, nätverk och stöd för att säkra ytterligare investeringar och finansiering. Sedan starten har Reach for Change vuxit och är nu verksamma i 17 länder över tre kontinenter.

 

 

Från Reach for Changes sektion om påverkan

Kort om påverkan