Minskad klimatpåverkan

Alla bolag har en påverkan på miljön. Vi tycker att det är viktigt att mäta, kompensera och minska Kinneviks negativa påverkan för att kunna vara en förebild för våra portföljbolag.


Läs mer i vår senaste Hållbarhetsrapport:

Hållbarhetsrapport


Beräkning av växthusgasutsläpp

Kinnevik genomför en årlig beräkning av utsläppen av växthusgaser (Greenhouse Gases ”GHG”) som kvantifierar de totala utsläppen av växthusgaser som genereras direkt och indirekt av vår verksamhet. Uppskattningen ger oss ett verktyg för att följa upp och minska vår klimatpåverkan. Beräkningen har gjorts i enlighet med GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. 

Resultat för 2020

Utsläppen av växthusgaser från Kinneviks egen verksamhet och affärsresor minskade med 82 procent under 2020 till totalt 91 (511) ton CO2e, till följd av betydligt färre flygresor på grund av coronaviruset. Det motsvarar 2,3 (16,6) ton per heltidsanställd. 

Affärsresor, som nästan enbart utgörs av flyg, utgjorde 76 procent av Kinneviks totala utsläpp exklusive portföljen under 2020.

Eftersom hela utsläppsmängden från Kinneviks egen verksamhet inklusive affärsresor kompenserades 2020 nådde vi vårt netto-nollmål.

Under 2020 har vi inkluderat utsläppen från Kinneviks portföljbolag i vårt Scope 3. Vi har inkluderat bolagens utsläpp från Scope 1, 2 och 3 samt justerat för vår ägarandel i varje bolag. Med en portfölj som till stor del består av tillväxtbolag i tidigt skede har många av våra bolag ännu inte mätt sina utsläpp. De fem bolag som ingår i vår redovisning av utsläpp av växthusgaser 2020, med 2019-data som proxy, representerar tillsammans 74 procent av portföljvärdet vid utgången av 2020. 

Inklusive portföljen, som stod för nära 100 procent av totala utsläpp, genererade Kinnevik 1 386 784 ton CO2e över Scope 1,2 och 3 under 2020.

I maj 2020 satte Kinnevik klimatmål som en del i vår strategi för hållbar affärsutveckling.

Greenhouse Gas Protocol Assessment 2019
Greenhouse Gas Protocol Assessment 2018
Greenhouse Gas Protocol Assessment 2017
Greenhouse Gas Protocol Assessment 2016

Översikt för Kinneviks redovisning av växthusgasutsläpp exklusive portföljen

(ton CO2e)20162017201820192020
Scope 13711171712
Scope 2715975
Scope 354757761948774
Total59160264551191
Per FTE14,816,117,612,82,3
Per kvadratmeter kontorsyta0,7660,7800,8350,6620,118


Kompensation av våra utsläpp

Kinnevik tar ansvar för våra koldioxidutsläpp genom klimatkompensation för att nå vårt netto noll-mål. För utsläppen 2020 inom Scope 1,2 samt affärsresor i Scope 3 har Kinnevik beställt och betalat för permanent borttagning genom Climeworks teknik för direkt luftupptagning som permanent tar bort koldioxid från luften och lagrar den under jorden. Koldioxiden blandas med vatten och pumpas långt ner under jordytan där det blir till sten inom några år. Ledande forskare är övertygade om att direkt luftupptagning kommer att spela en viktig roll i måluppfyllnaden av Parisavtalet.

 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Kinnevik har implementerat TCFDs rekommendationer. Läs mer i vår TCFD-rapport för 2020 >