Team, mångfald och välmående

Vår största tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Att attrahera och behålla bra personer är därför centralt för oss. Kinnevik anser att mångfald är en tillgång och en möjlighet till värdeskapande och vi utnyttjar till fullo de möjligheter som uppstår genom att anställa medarbetare med olika bakgrunder och perspektiv.

 

Se filmen om Kinneviks ramverk för mångfald och inkludering

Kinnevik vill ligga i framkant med att främja mångfald och inkludering och genom att anta ett tydligt ramverk har vi satt upp mål för hur det ska ske. Läs mer om ramverket i pressmeddelandet.

Kinnevik är en stark förespråkare av mångfald och lika möjligheter. Det avspeglas i vår organisations sammansättning, där totalt åtta olika nationaliteter finns representerade. Kinneviks organisation omfattade 37 (37) anställda i genomsnitt under 2018, varav 24 i Stockholm och 13 i London.

Andelen kvinnliga medarbetare i Kinnevik var i genomsnitt 44 (43) procent under 2018. Andelen kvinnor i Kinneviks investeringsorganisation var 17 (16) procent och i styrelsen 43 (30) procent. Under de närmaste åren strävar vi efter att öka andelen kvinnor, både i ledningsgruppen och investeringsorganisationen och vi vet att valberedningen delar vår ambition i förhållande till sammansättningen av vår styrelse.

Kinnevik team.jpg

Från vår Hållbarhetsrapport 2018

Team, mångfald och välmående (pdf)