Intressenter och väsentliga frågor

Tre dimensioner av hållbar utveckling

Intressentdialog 

Att ha en nära dialog med våra viktigaste intressentgrupper är centalt för att definiera och bekräfta våra väsentliga frågor. De viktigaste intressentgrupperna har identifierats genom diskussioner i ledning och styrelse som dem som påverkas mest av vår verksamhet samt har en hög grad av inflytande över Kinneviks förmåga att implementera våra strategier och uppnå våra mål. 

Dessa inkluderar: Aktieägare och finansvärlden, Medarbetare, Portföljbolag och entreprenörer samt Samhälle och myndigheter.

Fokusområdena för varje intressentgrupp lyfts fram i dialoger med Kinnevik under året.

Väsentliga frågor

Kinneviks väsentliga frågor har identifierats genom interaktiva intressentdialoger, diskussioner I ledning och styrelse, jämförelse med likartade bolag (peer benchmarking) och bästa praxis i branschen. För att fastställa våra väsentliga frågor överväger vi vilka frågor som är mest väsentliga för oss och våra intressenter, samt betydelsen av Kinneviks miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade påverkan. De väsentliga frågorna återspeglar de främsta riskerna och möjligheterna som vi fokuserar på, både på Kinnevik- och portföljnivå. 

Väsentliga frågor och hållbarhetsmål för Kinnevik och vår portfölj 

 

Material Topics SV.svg