Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten 2020 har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (”GRI”) Standards nivå Core, inklusive GRI branschspecifka tillägg för Finansiella tjänster. Hållbarhetsrapporten 2020 har översiktligt granskats.

Hållbarhetsrapport 2020