Hållbarhetsrapport

Kinneviks hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2017 och är sammanställd enligt Global Reporting Initiatives (“GRI”) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version G4 på Core-nivå tillsammans med relevanta avsnitt av det branschspecifika tillägget GRI G4 Sector Disclosures för Finansiella tjänster. Hållbarhetsrapporten 2017 har översiktligt granskats.