Hållbart ekonomiskt resultat

Att vara ett finansiellt starkt bolag är nödvändigt för att skapa långsiktigt värde för våra intressenter och för att stödja våra bolag i att nå lönsam tillväxt på ett hållbart sätt.


Resultat för 2017

Under 2017 ökade Kinneviks substansvärde med 25 procent till 90,6 Mdkr, främst till följd av ett starkt resultat inom våra noterade e-handels- och kommunikationsbolag. totala investeringar för året uppgick till 4,8 Mdkr, varav 3,7 Mdkr i Com Hem. Totala avyttringar uppgick till 5,3 Mdkr, varav 4,1 Mdkr var hänförligt till Rocket Internet och 1,0 Mdkr till Lazada. Kinnevik avslutade 2017 med en nettoskuld på 1,1 Mdkr, motsvarande en skuldsättningsgrad på 1 procent av portföljens värde.

 

 

Från vår Hållbarhetsrapport 2017

Hållbart ekonomiskt resultat (pdf)