Utskottet för Risk, Regelefterlevnad & Hållbarhet

Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i utskottet för Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet, och Brian McBride och Charlotte Strömberg utsågs till ledamöter i utskottet för Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 11 maj 2020.

Utskottet för Risk, Regelefterlevnad & Hållbarhet utses av Kinneviks styrelse för att bistå i dess arbete att övervaka bolagsstyrningen i Kinneviks portföljbolag, Kinneviks riskhanteringsprocesser samt efterlevnad av lagar, regler och uppförandekoder.