Kontakta styrelsen

Aktieägare som vill kontakta styrelsen kan skicka brev till:

Bolagssekreteraren
Kinnevik AB
Box 2094
103 13 Stockholm