Extra bolagsstämma 2019

Kinnevik höll en extra bolagsstämma den 7 november 2019 som beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom till aktieägarna genom ett aktieinlösenprogram.